030-6770750 of 06-20844544 info@kinderfysiotherapievleuten.nl

ToP programma

Het TOP-Programma wordt aangeboden voor baby’s die zijn geboren voor 32 weken zwangerschap of met een geboortegewicht onder de 1500 gram.
Het Top-programma ondersteunt u en uw vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Met als doel dat u met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby kunt begeleiden.
Christel de Groot en Elke van den Bosch voeren dit Programma uit.
Het betreft een speciale opleiding in het begrijpen van de lichaamstaal van jonge kinderen. Die lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven.
Top gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die uw kind heeft. Het doel van het programma is dat uw kind op een actieve, ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment voor hem of haar belangrijk zijn.
Hierbij wordt de ontwikkeling van uw baby nauwkeurig gevolgd en ondersteund, zodat hij of zij het volgende stapje in de ontwikkeling kan maken. Dat geldt niet alleen voor de motoriek, maar ook voor voeding, slapen, contact, communicatie en spel.
Het Programma bestaat uit 12 huisbezoeken in het eerste levensjaar en start na thuiskomst uit het ziekenhuis. De afspraken worden in goed overleg met u gemaakt. U ontvangt een ouderverslag waarin nog eens na te lezen is wat er tijdens het huisbezoek aan de orde is geweest.
Het TOP-programma is een preventief programma dat uitgebreid wetenschappelijk is onderzocht. Het positieve effect op de ontwikkeling van vroeggeboren baby’s is aangetoond.
Alle zorgverzekeraars vergoeden het Programma vanuit de basisverzekering.