030-6770750 of 06-20844544 info@kinderfysiotherapievleuten.nl

Werkwijze

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u uw kind aanmeldt bij onze praktijk bespreken we eerst telefonisch kort uw hulpvraag: intake/screening. Daarna maken we een eerste afspraak waarbij dieper op de hulpvraag wordt ingegaan.

De kinderfysiotherapeut onderzoekt en krijgt een volledig beeld van de motorische functies, activiteiten en mogelijkheden van uw kind om deel te nemen ( participatie) aan activiteiten die bij zijn/haar leeftijd en interesse passen. Het bepalen van het motorische niveau door middel van gestandaardiseerde tests kan een onderdeel hiervan uitmaken.De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie  over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met ouders en kind en stelt een behandelplan op samen met de ouders.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Zij kunnen op die manier de behandeling in de dagelijkse verzorging betrekken. Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

Fijne motoriek

Munten plaatsen

Fijne motoriek

Bladeren in boekje

Evenwicht

Springen in vierkanten

Fijne motoriek

Pincetgreep

Mikken en vangen

Pittenzakje vangen

Grove motoriek

Hurken zonder steun